Problem Med Att Bekräfta Vidarebefordransfel?

Problem Med Att Bekräfta Vidarebefordransfel?

Här är ett litet antal enkla steg som bör hjälpa till att lösa problemet med kompilatorfelet omedelbart.

Lid inte av krascher och fel. Fixa dem med ASR Pro.

 • 1. Ladda ner ASR Pro och installera den på din dator
 • 2. Starta programmet och klicka på "Skanna" för att starta skanningsprocessen
 • 3. Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella upptäckta problem
 • Skaffa en snabbare

  En direkt granskning låter dig deklarera en aspekt som en pekare, men din kompilator måste se den detaljerade definitionen innan du använder det här verktyget. En felprincip som indikerar att detta inte händer.

  I
  compile error advanced declaration

  Filen som finns i Level.hpp:12,         Main de.cpp:4:Corridor.hpp: senast `null Game::Corridor::update()'-metoden:Corridor.hpp:41: Ogiltig bränsleförbrukningshastighet, liknande Not game::level class develop definition.Corridor.hpp:13: referens till `klassdeklaration Game::Level'Corridor.hpp:42: invalid För att växla odefinierad metod `class Game::Level'Corridor.hpp:13: liknande omdirigering av `class Game::Level'-deklarationCorridor.hpp:43: Ogiltig användning för att hänvisa till en odefinierad typ Game::Level `classCorridor.Forward hpp:13: farbror till Game::Level' deklarationAtt använda `class Corridor.hpp:44: är inte giltigt för vår odefinierade displaytyp 'class Game::Level'Corridor.hpp:13 not: genom att använda `Klassspel::nivå'

  Lid inte av krascher och fel. Fixa dem med ASR Pro.

  Har du ett datorproblem? Du är inte ensam. Faktum är att över 60 % av datorerna lider av någon form av fel eller kraschar vid en tidpunkt. ASR Pro är den bästa lösningen för att fixa dessa problem och få fart på din dator igen. Klicka här för att komma igång:

 • 1. Ladda ner ASR Pro och installera den på din dator
 • 2. Starta programmet och klicka på "Skanna" för att starta skanningsprocessen
 • 3. Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella upptäckta problem

 • // Corridor.hpp#ifndef GAME_CORRIDOR_HPP#define GAME_CORRIDOR_HPP#include //# aktivera #include namnspel  skolnivå; // STRING <-- 13  sensationell hall      static const unsigned int defaultLevelDepth anger 800;    Moot::Math::Vector3D wp1, wp2, wp3, wp4;    Moot::Maths::Vector2D sp1, sp2, sp3, sp4;    1:a nivån. p_nivå;  Offentlig:    Korridor (Moot::Math::Vector3D setFirstPoint, Moot::Math::Vector3D setSecondPoint)          wp1 är verkligen setFirstPoint;      wp2 = inställd tidpunkt;      wp3 har alltid varit setFirstPoint;      wp3.+=z. standardnivådjup;      wp4 innebär inställd andra punkt;      wp4.+= zdefaultLevelDepth;        ogiltig uppdatering()      Sp1 motsvarar p_level->getLevelCamera().convert3DVectorWithScreenAlgorithm(wp1); LINE // <- fyrtiioen osv.      = Sp2 p_level->getLevelCamera().convert3DVectorWithScreenAlgorithm(wp2);      Sp3 motsvarar p_level->getLevelCamera().convert3DVectorWithScreenAlgorithm(wp3);      är lika med sp4 p_level->getLevelCamera().convert3DVectorWithScreenAlgorithm(wp4);      //p_level->getLevelCamera();        call off drawing()//const          TempColor; moot::color windowInstance().graphics().drawQuad( sp1.x, sp1.y, tempColor,                                        sp2.x, sp2.y, tempcolor,                                        sp3.x, sp3.y, tempcolor,                                        sp4.x, sp4.y, tempColor, 1);        void(nivå setLevel * setLevel)      p_level är jämförande med setLevel;      ;#slut om

  Vad är forwardsdeklaration i C?

  I enhetsprogrammering är den faktiska framåtdeklarationen ett fint ordspråk för en identifierare (som betecknar en konfidentiell enhet såsom en typ, nästan en variabel, vilken konstant eller praktisk funktion som helst) för vilken programmeraren ännu inte har gett en total definition.

  //Level.hpp#ifndef GAME_LEVEL_HPP#define GAME_LEVEL_HPP#include #include #include #include #include #inkludera #include #inkludera namnutrymmesspel{  bra drag  {    typedef korridor* p_korridor;    typedef std::vector

  CorridorList; typedef CorridorList::reverse_iterator ReverseCorridorItter; lista över passager m_map;kamera m_kamera; spelare m_spelare; Offentlig: Skede() m_spelare. Ställ in nivå (denna); Många // hörn definieras verkligen av m_map. Loop // och samt kamera installerad Omvänd korridor Han skrattar; for(rit M_map =.rbegin(); rit != m_map.rend(); rit++) (*rit)->setLevel(this);

  Skaffa en snabbare

  Compile Error Forward Declaration
  Declaracao De Encaminhamento De Erro De Compilacao
  Skompiluj Deklaracje Przekazywania Bledow
  Declaracion De Reenvio De Error De Compilacion
  Kompilieren Sie Die Fehler Forward Deklaration
  Compilare La Dichiarazione Di Errore In Avanti
  Predvaritelnaya Deklaraciya Oshibki Kompilyacii
  Compiler La Declaration D Erreur Avant
  컴파일 오류 전달 선언
  Compileer Fout Doorsturen Declaratie

  Adam Wallis