Olika Sätt Att Förbereda Php-databasbegäranfel

Olika Sätt Att Förbereda Php-databasbegäranfel

Om du upptäcker att du får en PHP-felkod till ett databasproblem, är dagens användarhandbok här för att vara till hjälp.

Lid inte av krascher och fel. Fixa dem med ASR Pro.

 • 1. Ladda ner ASR Pro och installera den på din dator
 • 2. Starta programmet och klicka på "Skanna" för att starta skanningsprocessen
 • 3. Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella upptäckta problem
 • Skaffa en snabbare

  Det är bäst att återskapa vår egen begäran och se vilka aktiviteter det kan se ut. Med största sannolikhet innehåller $subject_id antingen inget absolut värde eller har ett ogiltigt överklagande. Om $subject_id är en sträng måste klienterna lämna den som Using (i mysql_real_escape_string) och citera denna situation tillbaka frågan.

  Och

  Definiera användning

  Felfunktionen eller mysqli_error() returnerar just denna sista. För att demonstrera den föregående anslutna funktionen om det finns fel finns det en.

  Syntax

  Objektorienterad stil:

  Procedurstil:

  Parametervärden

  i

  Tekniska detaljer

  Inställningar Beskrivning
  anslutning Obligatoriskt. Anger användningen av överföring för MySQL
  värde:

  presenterar inträffade

  Returned

  Returnerar en sträng som beskriver jag skulle säga felet. “” annars fel
  PHP-version: 5+

  Exempel – Objektorienterad stil

  Hur kontrollerar kunder att SQL-frågan är korrekt och/eller inte i PHP?

  php // log när det kommer till användare // enter record // v_query $_GET[‘usrput’]; = if(validate v_query == true) match “Äntligen kan den här frågan exekveras”; echo else “Detta tvivel kommer helt enkelt inte att tillfredsställas eftersom listan kanske inte finns.”; // logga ut svar?>

  Återställ din senaste felbeskrivning för att få många senaste funktioner när du ringer någon:

  while ($mysqli -> connect_errno)
  föreslår “Kan inte ansluta till MySQL: . $mysqli -> connect_error;
  Begär utdata();

  // exekvera, leta efter många fel
  if (!$mysqli -> query(“INSERT INTO (FirstName)VALUES personer (‘Glenn’)”))
  echo(“Felbeskrivning: Inches? $mysqli -> error);

  Exempelområde Procedurstil

  Hur fixar jag PHP-anslutningsfel?

  PHP-funktionen mysqli_connect_error() returnerar en loop-värdeförståelse som är en beskrivning av vad jag skulle säga är felet tillsammans med den senaste mobilen som var ansluten till ett fel. Om den kreativa anslutningen lyckades, har denna funktion noll positiva aspekter.

  Returnera den senaste felklassificeringen på grund av det senaste funktionsanropet, i fall där någon:

  if(mysqli_connect_errno())
  Svar “Kan inte ansluta till MySQL:”. mysqli_connect_error();
  exit();

  // Gör en stor frågekontroll, fel
  if (!mysqli_query($con,”INSERT INTO Persons (‘Glenn’)”)) (förnamn)
  Various Echo(“feltänkande: ” . mysqli_error($con));

  Jag är tillgänglig genom att använda följande skriptprocess som kan lägga till information till formuläret genom att de kan besöka min webbplats. Den rrssue jag står inför just nu är vem när jag skickar in formuläret som definitivt skickas till de flesta databaser för att det inte är några problem. Hur ska jag lägga till ett fellager som kan min begäran?

  Lid inte av krascher och fel. Fixa dem med ASR Pro.

  Har du ett datorproblem? Du är inte ensam. Faktum är att över 60 % av datorerna lider av någon form av fel eller kraschar vid en tidpunkt. ASR Pro är den bästa lösningen för att fixa dessa problem och få fart på din dator igen. Klicka här för att komma igång:

 • 1. Ladda ner ASR Pro och installera den på din dator
 • 2. Starta programmet och klicka på "Skanna" för att starta skanningsprocessen
 • 3. Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella upptäckta problem

 • Namn Beskrivning Obligatoriskt/valfritt
  länk Identitetsreturreferens, mysqli_connect() eller förmodligen mysqli_init() Krävs endast för procedurstil och icke-obligatorisk för stilorienterad readabilitydatatable=”1″>

  Namn Beskrivning Obligatoriskt/valfritt
  anslutning Som objekt

  Obligatoriskt

  uppdatering av PHP-tips

  Du kan använda den här syntaxen för att explicit deklarera vilken typ av variabel som helst som null

  Hur visar MySQL-felmeddelandet i PHP?

  Använd istället Mysql_error() för att få feltexten. Observera att objektfunktionen endast får tillbaka felloggen för den stora majoriteten av nyligen utförda MySQL-redovisningsdelar (exklusive mysql_error() och mysql_errno()). Så om en individ fortsätter, vill du bevisa att du är säker, kontrollera deras värde innan du anropar alla andra MySQL-funktioner.

  funktion $t)
  $this->foo(new foo(?typ ok$this->foo(null); typ()); // // OK$this->foo(); // fel

  Varför får jag ett databasproblem?

  Ett fel uppstod i katalogsökningen. Detta kan indikera ett planfel i programvaran. Fråga: Page_id, page_namespace, page_title, page_restrictions, page_counter, page_is_redirect, page_is_new, page_random, page_touched, page_latest, page_len, page_content_model välj FRÅN `sida` DÄR page_namespace motsvarar ‘0’ OCH MIT_sida_titel betyder ‘MaLI

  Så om du vill ha en möjlig kontrovers kan du ställa in arbetsbänksversionen till $t=null, förutsatt att du behöver för att få orsaken att acceptera både noll och dess räckvidd följer du ofta exemplet ovan.

  Foo-funktion (typ $t motsvarar noll)

  Detta markeras vanligtvis i avsnittet “Guide för typdeklarationer”:

  En deklaration kan göras för att acceptera NULL-aspekter om standardvärdet för vår parameter normalt är satt till NULL.

  databasfråga fel phpSom readabilitydatatable=”1″>>

  SQL

  Vanligtvis är ett specifikt strukturerat frågespråk som kallas SQL ett generiskt språk som individer använderdu kan kringgå databasen. Introduktion så olika typer av kommandoninfoga, hämta, uppdateraValue, submission flytta i SQL-sektioner på denna sida. Trots allt som finnsUtforska fantastiska SQL-kommandon som mötesrekommendationer, sammanslagningstabeller, etc. Om din organisation är detOm du inte är bekant med sql kan du hänvisa till SQL-sektionen i materialen.

  Detta experiment kan nu bestå av tre steg.

  1. Anslutningstid för
  2. Skapa en katalog och problem
  3. Visa data

  Etablera en anslutning och fråga efter databasen

  Hur kan jag få SQL-frågefel i hela PHP?

  2. Lägg bara till och welche (mysqli_error($db)); I slutet av din osäkerhet får du ofta en mysqli.

  För att massera data måste vi hyperlänka till MySQL och fråga posten för att få vårt datum. Det kan finnas två sätt att aktivera PHP-program som kopplas in i MySQL:s urval såväl som skrivkörningsfunktionerna.

  Vi använder bärbar information och fakta (PDO-objekt) MySQLI
  För det andra, (MysQL PHP.enhanced)

  SQL-funktioner

  Låt oss börja med funktionen som krävs för att exekvera din specifika begäran i PHP. När vi väl är länkade kan vi köra sql-kontrollparametern med php mysql_query(). Här har alltid funnits syntaxen genererad av function.By

  låt oss börja skriva en allmän fråga och göra den i Varies. Kommer vi att ta med en skriftlig tentamenskapa tabell.

  $query="skapa företagstabellint I ( .d ? int(2) NOT NULL namn auto_increment, varchar(50) NOT NULLstandardklass '', varchar(10) NOT NULL standard '', markera Int(3) inte NULL standard'0', PRIMÄRNYCKEL (id)) TYPE=MyISAM";

  Vi tillhandahåller lagrat SQL-byggproblem i $query-variabeln och vår personal kommer att sprida det somParametern kan vara en funktion enligt nedan.
  databasfråga brister php

  Skaffa en snabbare

  Vad egentligen @MySQL_db_QUERY i PHP?

  mysql_db_query – välj en post och kör en helt ny osäkerhet på den. Varning: Den här delen kan ha förklarats föråldrad av PHP i varumärke 5.3.0 och därför raderades den och var och en av de ursprungliga MySQL php-tilläggen i version 7.0.0. Använd PDO_MySQL potentiellt aktivt utvecklade MySQLi-tillägg istället.

  Database Query Error Php
  Blad Zapytania Bazy Danych Php
  Datenbankabfragefehler Php
  Error De Consulta De Base De Datos Php
  Erreur De Requete De Base De Donnees Php
  Erro De Consulta De Banco De Dados Php
  Oshibka Zaprosa K Baze Dannyh Php
  Databasequery Fout Php
  데이터베이스 쿼리 오류 Php
  Errore Query Database Php

  James Regan